Penduler

Her i denne kategori kan du finde smukke penduler.

SÅDAN BRUGER MAN ET PENDUL
Et pendul kan bruges på mange måder. Kort fortalt kan man sige, at et pendul kan være nyttig som hjælp til at opfatte det, som vi normal ikke kan sanse med vores 5 almindelige sanser. For eksempel: ”Hvordan har min underbevidsthed det med, at jeg træffer den eller den beslutning?” Det kan være nyttigt at betragte det vi kalder underbevidstheden, som vores indre barn. Når vi bliver født, er vi en stor åben, uskyldig bevidsthed. I løbet af vores første 4-5 leveår lærer vi, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er i netop den familie og i netop de omgivelser, som vi er født ind i. Denne del af vores personlighed kalder vi så vores underbevidsthed, vores fortrængninger eller vores indre barn. Den styrer ofte mere, end vi lige tror til dagligt. Med et pendul kan vi kommunikere med det indre barn. Man kan starte ”samtalen” med at aftale hvad der er ”ja” og hvad der er ”nej”. For eksempel kan pendul-svingninger frem og tilbage være ja, og fra side til side være nej. ”Tror du, at du vil kunne lide det her job, som jeg lige har søgt?”. ”Vil du gerne ud at rejse i sommerferien?” ”Eller hellere hygge os derhjemme?” osv. osv. En fornøjelig og indsigtsfuld samtale, som kun kan bringe integritet i dagligdagen.

BEMÆRK: stenbeskrivelser medfølger IKKE men du er altid velkommen til, at printe dem ud selv.

 


 

BEMÆRK:

Det siges at sten og krystaller indeholder magiske energier, der kan være med til at styrke og støtte dig i livet, også under sygdomsforløb. Vi tror på stens kraftfulde energier og deres magiske egenskaber,  men er du syg så bedes du først og fremmest tage kontakt til egen læge.